SAMTECH AC SYSTEMS - עמוד הבית

חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש
דלג על

הנחיות התקנת מערכות VRF

מערכות מיזוג אוויר מסדרת DVM S נדרשות לעבור מספר שלבים בתהליך ההתקנה מצד הקבלן המבצע ובדיקת הביצוע ע"י נציג מאושר מטעם נציג היצרן בישראל – סמטק מערכות מיזוג אוויר ("החברה" או "SAMTECH").

השלמת כל השלבים הנדרשים ואישורם על ידי נציג החברה מחייבת לטובת מתן אחריות על המערכת על ידי היצרן והחברה.

 

*קובץ הנחיות התקנה מפורט מצורף לדף זה.

 

סיכום השלבים הנדרשים להתקנה תקנית:

א. מעבר הדרכת התקנת מערכות DVMS על ידי חברת SAMTECH , ואישור הקבלן המתקין על ידי SAMTECH.

ב. אישור קבלה וקריאה של מסמך הוראות ההתקנה - לחץ כאן להורדת מסמך הוראות ההתקנה.

ג. מעבר פגישת שילוח עם נציג טכני מטעם החברה לביצוע עבודת ההתקנה, הכולל קבלת תיק ביצוע עם תכניות והנחיות מפורטות להתקנה עבור המתקן הספציפי ממחלקת ההנדסה בחברה.

ד. בדיקת כל הציוד שנרכש ע"י הקבלן/לקוח לפני התקנתו כדי לוודא שהוא תואם את רשימת הרכש המאושרת ע"י המתכנן וכדי לוודא שהוא תואם את המלצות היצרן והחברה.

ה. התקנת צנרת תקנית לפי הנחיות החברה, המאושרת באמצעות בדיקת הצנרת לפני כיסוייה (סגירת תקרות/רצפות) ע"י נציג החברה – ווידוא תקינות צורת התקנה, בידוד, עמידה בלחצים במשך 48 שעות.

ו. התקנת יח' הקצה בצורה תקנית לפי הנחיות החברה, המאושרת לאחר ביצוע פיקוח מסכם לפני הפעלת המערכת.

ז. הפעלת המערכת והרצתה ע"י נציג היצרן (לאחר בדיקת לחצים, פעולת ואקום והשלמת מילוי גז).

 

 

סרטון הכרות כללי עם תהליך ההתקנה -

עבור לתוכן העמוד